Thursday, 8 December 2011

PRINSIP ASAS PENGAJARAN TATABAHASA SEKOLAH RENDAH

1. Tatabahasa diajarkan secara penyerapan

2. Contoh yang banyak penting membina kefahaman murid-murid

3.  Banyakkan latih tubi

4.  Alat bantu mengajar penting menyokong kefahaman

5. Menitikberatkan penggunaan  tatabahasa yang betul.

No comments:

Post a Comment

Dangling Rainbow Hearts